انتشارات پارس آوید

__________کتاب ها یادگار خرد پارسی هستند

 

کتابهای ادیبان و حکیمان پارسی از حافظ ، سعدی، فردوسی ، مولانا ، ابن سیناو رازی تا بی شمار چهره های سرشناس  امروزی  آیینه تمام نمای دانش و خرد  ایرانی هستند . اکنون  ما باید تلاش کنیم  تا به سهم خود آثاری شایسته برای نسلهای بعد از خود بجا بگذاریم  امید داریم در این راه بتوانیم تا با بهترین شرایط ممکن آثار ارزشمند به چاپ برسانیم 

(باعث افتخار است که پلی بین اهل قلم و پارس آوید باشید)

 

کتاب را نخوانید که بخوانید

کتاب را بخوانید که بیدار شوید 

_______آخرین کتاب های ما

ادبیات/فلسفه/ روانشناسی/ داستان /شعر