بازتاب انتشار رمان نه هزارمین نفر

انتشار رمان نه هزارمین نفر توسط باشگاه خبرنگاران جوان اطلاع رسانی شد.

https://www.yjc.ir/00

بازتاب انتشار رمان نه هزارمین نفر در شماره 119 مجله تخصصی داستان چوک