اهداف چاپ کتاب

اهداف  چاپ کتاب در  نشر پارس آوید

می خواهیم  با چاپ کتاب های اهل قلم به نحو شایسه در انتشارات پارس اوید گامی در جهت فرهنگ ایران برداریم

با حمایت از نویسندگان کتاب اولی و نشر شایسته آثار آنان حامی استعداد های نو باشیم

چاپ آثار خاص و متفاوت در جهت ایجاد تنوع برای سلیقه های متفاوت و شکستن انحصار سلایق خاص در بازار نشر کتاب قدمی برداریم

ترجمه و نشر مناسب آثار روز ادبیات جهان در زمان کوتاه تا پلی به دنیای تازه باشیم

تلاش برای شناساندن آثار نویسندگان نو ایرانی به بازار جهانی کتاب و شناساندن خرد ایرانی به جهان

اگر فکر میکنید  کتابی شایسته چاپ با کیفیت دارید برای نشر قلمتان تماس بگیرید