بازتاب انتشار رمان نه هزارمین نفر

انتشار رمان نه هزارمین نفر توسط باشگاه خبرنگاران جوان اطلاع رسانی شد

https://www.yjc.ir/00

انتشار رمان نه هزارمین نفر در شبازتاب ماره 119 مجله تخصصی داستان چوک

                                                 

                                                 

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/16365-2020-07-05-21-03-23.html