نمایشگاه استانی کتاب اذربایجان غربی

انتشارات پارس آوید در هفدهمین نمایشگاه کتاب استان آدربایجان غربی شرکت میکند . علاقمندان میتوانند از تاریخ8 تا 14 دی ماه سال 1400 در این نمایشگاه کتاب که بصورت مجازی برگزار می شود کتابهای منتشر شده انتشارات پارس آوید را تهیه کنند