اصول ویرایش ادبی کتاب

ویرایش ادبی یا نگارشی روی متن یک کتاب اماده چاپ سه نوع ویرایش انجام میگرد ویراستاری  فنی ،زبانی(ادبی) و محتوایی(علمی) می باشد.ویراستار کسی است که هنرمندانه با دانش خود بر سر و روی نوشته‌ها دست می‌کشند و آنها را جذاب‌تر و خواندنی‌تر می‌کند. ویرایش زبانی – ساختاری شاید مهم  ترین بخش ویرایش باشد. در فرایند … Continue reading اصول ویرایش ادبی کتاب