اصول ویرایش فنی کتاب

 ویرایش فنی یا ظاهری روی متن یک کتاب اماده چاپ سه نوع ویرایش انجام میگرد ویراستاری  فنی ،زبانی(ادبی) و محتوایی(علمی) می باشد. بهتر است کار ویراستاری را شخص دیگری غیر از نویسنده کتاب انجام دهد. ویراستاری از مهم‌ترین بخش‌های تولید هر اثر مکتوبی است. چون نویسندگان به علت آنکه خودشان، نویسنده متن بوده‌اند، بعضی از … Continue reading اصول ویرایش فنی کتاب