اصول طراحی جلد صحیح کتاب

آخرین و مهم ترین  مرحله قبل از انتشار یک کتاب طراحی جلد کتاب است . مهم ترین مرحله است به این دلیل که جلد کتاب هویت کتاب شما است و نقش بسیار مهمی در فروش کتاب شما خواهد داشت  و باید بتواند پیام شما را در سریعترین زمان ممکن منتقل کند. خوانندگان در دنیای پر … ادامه خواندن اصول طراحی جلد صحیح کتاب