قطع کتاب

انواع قطع چاپ کتاب

انواع قطع چاپ کتاب

:اندازه های چاپ کتاب

چاپ کتاب‌ها در  اندازه های مختلفی انجام می‌شود. ما در انتشارات پارس آوید از  6  ‌اندازه مختلف برای  طول و عرض هر برگ از کتاب ( قطع) به ترتیب: 1- رحلی 2- وزیری 3- رقعی 4- خشتی 5- پالتویی 6- جیبی به صورت استاندارد اماده چاپ می شوند. این اندازه هابا  کردن ها متوالی کاغذ شیت که معمولا اندازه اصلی آنها 60*45 و 70*50 است به دست می آیند. این قطع ها در هنگام اخذ مجوزهای انتشار کتاب فیپا و مجوز کتاب تعیین می گردد و برای مجوز های بعد از چاپ و اعلام وصول باید کتاب با همان قطع تعیین شده منتشر شده و تحویل گردد

قطع رحلی

اندازه کتاب‌های قطع رحلی  در دو مدل قطع رحلی بزرگ و قطع رحلی کوچک دسته بندی می شوند. قطع پس از برش تقريبا رحلي بزرگ 33*23 و قطع رحلي کوچک پس از برش تقريبا 29*21 مي باشد.چون رحلی کوچک همان سایز استاندراد A4 مي باشد در پایان نامه‌ها از این گزینه به وفور استفاده می‌شود این مورد نیز طبق استاندارد جهانی اعمال می‌شود. همینطور برای چاپ کتاب‌های کمک آموزشی، مجلات و کتاب‌های نفیس از قطع رحلی استفاده می شود

اگر کاغذ 50در 70 را دو بار متوالي تا کنيم، به ابعاد 35* 25 و پس از برش حاشیه ها به قطع رحلي بزرگ مي رسيم و پس از دو مرتبه متوالی تا شدن کاغذ در اندازه‌های ۴۵ در ۶۰ به ابعاد 30*22.5وبعد از برش حاشیه ها قطع رحلي کوچک به دست می آید

اگر کاغذ 50در 70 را دو بار متوالي تا کنيم، به ابعاد 35* 25 و پس از برش حاشیه ها به قطع رحلي بزرگ مي رسيم و پس از دو مرتبه متوالی تا شدن کاغذ در اندازه‌های ۴۵ در ۶۰ به ابعاد 30*22.5وبعد از برش حاشیه ها قطع رحلي کوچک به دست می آید

قطع وزیری

قطع وزيري تقريبا 23*17 مي باشد. ۳ بار تا کردن پی در پی کاغذ 70*50 به ابعاد 25*17.5 مي رسيم وپس از چاپ، بخش هاي اضافی کاغذ بريده و مناسب قطع وزيري می شود.  اندازه وزیری معمولا برای کتاب‌های علمی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد

قطع رقعي

قطع رقعي تقريبا 21*14 مي باشد با سه مرتبه تا کردن متوالي کاغذ در وضعیت ۶۰ در ۴۵ به ابعاد 22.5*15 مي رسيم پس از برش  سایز رقعی به دست می آید. برای کتاب‌های عمومی،  رمان و داستان می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

قطع خشتي

کتاب های مربع شکل با اندازه کتاب‌های قطع خشتی در دو مدل قطع خشتی بزرگ و کوچک دسته بندی می شوند. ابعاد خشتي بزرگ 20*20 یا 23*23 است.اگر کاغذ  60در 45 را به گونه تا کنيم که به شش قسمت تقسيم شودبعد از برش مربع 20 سانتی متری و اگرکاغذ 70در 50 بچینیم مربع 23 سانتی متری می رسیم

ابعاد خشتي کوچک 14.5* 14.5 یا  16.5*16.5مي باشد اگر کاغذ 60 در 45 را به گونه تا ­مي کنيم که به دوازده قسمت تقسيم شود بعد از برش مربع 14.5 سانتی متری  و اگر همين دوازده ورق را کاغذ ۵۰ در ۷۰ بچینیم مربع 16.5 به دست می آید. این ابعاد برای کتابهای شعر ، هنری، کودکان و نوجوان استفاده می شود