آیلین طریقی

آیلین طریقی، متولد شهریور ۷۴ در اردبیل دانشجوی سال آخر پزشکی است

کتاب “سرگیجه‌ی ابهام” اولین اثر این نویسنده که شامل مجموعه‌ای از اشعار و نوشتارهای کوتاه وی در چند سال اخیر است