ابوالحسن درویشی

ابوالحسن درویشی مزنگی

سه مجموعه شعر جدید از ابوالحسن درویشی مزنگی  (متخلص به ادم ) منتشر گردید. در گذشته از این شاعر 5 مجموعه با نام های وسوسه سیب مجموعه غزل 

جور دیگر دیدن ( شعر نو ) بیا به عالم وادم بخندبم (شعر ظنز) ، دوباره لبخند بزن ( رباعی) و شب هزار و دوم (مجموعه غزل ) توسط انتشارات  ازین نویسنده اصالتا گلستانی مختلف چاپ شده بود 

اکنون  انتشارات پارس اوید  سه مجموعه شعر جدید ازابوالحسن درویشی منتشر کرده است . در ستایش عشق  منتخب غزل های آدم است که با گزینش و ویرایش سیامک افشار در 152 صفحه  و با قطع رقعی منتشر شده است . ایستگاه آخر  مجموعه سپید سروده های این شاعر است که با قطع پالتویی در 96 صفحه چاپ شده است . مجموعه مرا مجنون صدا بزن  شامل تک بیت های زیبا و ناب آدم است که در 96 صفحه با قطع پالتویی است که با خوشنویس های زیبا ی سید مرتضی میرحسینی چشم نواز تر شده اند. انتشارات پارس آوید شما را به لذت بردن از این سه مجموعه شعر ناب و قلم توانای این شاعر و نویسنده متولد 1341 که کارشناس  ادبیات فارسی است  دعوت می کند.