باقر قربانی هویه

باقر قربانی هویه متولد 1325 و دارای تحصیلات کارشناسی تاریخ از دانشگاه تربیت معلم می باشد. اثار منتشر شده وی عبارتند از سه جلد رمان کوتاه کابوس ، ننه گلابتون و مراد همچنین مجموعه شعری نیز با عنوان اغازی دیگر از این نویسنده و شاعر منتشر شده است . استاد باقر قربانی آثار چاپ نشده ی دیگری هم دارند شامل تاریخ خط و نگارش با عنوان سرگذشت کتاب… ونیز کتابی با عنوان ماورا الطبیعه در شاهنامه … ومجموعه بیست مقاله… هم اشاره کرد