جعفر جعفر پور برزکی

آقای جعفر جعفر پور برزکی متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۶ در شهرستان کاشان می باشد
ایشان مدرک کارشناسی را در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات در سال ۸۹ از دانشگاه کاشان اخذ نموده اند و در سال ۹۷ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات از دانشگاه تهران مرکز دریافت نموده اند. هم اکنون نیز ایشان در حال تحصیل و تدوین پایان نامه خود در مقطع دکتری تخصصی در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی در واحد علوم تحقیقات میباشند
بیش از ۱۲ سال سابقه کار در حوزه های طراحی و توسعه محصول ، بهینه سازی طراحی، مهندسی سیستم، ارتباط با مشتری، فرایند مدیریت کیفیت، مدیریت شرکت های سرمایه گذاری و عضویت در گروه تحقق محصول از جمله فعالیت های کاری ایشان بوده و نگارش مقالات متعدد در حوزه های مدیریت پروژه، فرایند اکتساب محصول و سرمایه گذاری از تجربیات پژوهشی ایشان میباشد