حسین آقائی عطاء

حسین آقایی عطا متولد فروردین ماه سال ۱۳۶۳ است. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در تهران اخذ نموده است و در مقطع دکتری در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم در حال تدوین رساله دکتری در حوزه بهینه سازی طراحی محصول می باشد
بیش از ۱۲ سال سابقه کار در حوزه های طراحی و توسعه محصول ، بهینه سازی طراحی، مهندسی سیستم، توسعه فناوری و نوآوری باز، فرایند مدیریت کیفیت، ارزیابی سطوح بلوغ فناوری و مدیر مسئول فصلنامه تحقق محصول از جمله فعالیت های کاری ایشان بوده و نگارش مقالات متعدد در حوزه های مدیریت پروژه، فرایند احصا محصول و ارزیابی محصول و فناوری از تجربیات پژوهشی ایشان میباشد