رستم شامحمدی

رستم شامحمدی

دکتر رستم شامحمدی متولد اول فروردین 1350 هستند. از سال 1388 در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیئت علمی و استادیار گروه آموزشی الهیات مشغول به تدریس هستند . ایشان تحصیلات دانشگاهی را از سال 1369 با کارشناسی فلسفه در دانشگاه اصفهان آغاز نمودند و در سال 1373 وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی شدند. سپس در سال 1383 در دوره دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته و سال 1388 فارغ التحصیل شدند. ایشان علاوه بر مقالات و پژوهش های متعدد در حوزه های فلسفه دین و متافیزیک سه کتاب هم با عناوین خداوند و شر،در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی،خداوند در اندیشه پویشی وایتهد به چاپ رسانده اند