رویا عسکری

رویا عسکری متولد تیر ۱۳۶۹ در اصفهان؛ مصحح، پژوهشگر، داستان نویس و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان است

اولین کتاب چاپ شده وی در سال ۱۳۹۹بوده است که با همکاری آقای مهرداد اکبری نسخه خطی جامع الستین معروف از ملاحسین واعظی کاشفی را تصحیح و تحقیق کرده که کار به صورت مقابله ۴ نسخه متفاوت و دشوار بوده است. در همان سال دومین کتاب با عنوان دیوان گیسودراز از سید محمد حسینی گیسودراز چشتی که اثر به شکل چاپ سنگی بوده را تصحیح و تحقیق کرده است

اثر پژوهشی وی با عنوان بررسی و تحلیل مفاهیم اسطوره ای، حماسی و دینی در طومار نقالی هفت لشکر است که پس از چندین سال تلاش و تحقیق توسط انتشارات پارس آوید چاپ شده است