زهرا نعمت بخش

زهرا نعمت بخش متولد سال ۵۹واهل قلم در حوزه ی نقاشی و داستان نویسی ست از کودکی به نقاشی مینیاتور وسیاه قلم علاقه وافری نشان می داد وزیر نظر برادر خود که مینیاتور چیره دستی است به این هنر پرداخته تا این که در ۱۷سالگی علامتهایی از علاقه به داستان در او کشف گردید و پا به انجمن “بهترین رمان ها “گذاشت وبه طور جدی به این هنر پرداخت واعضای  انجمن اغلب کارهایش را مورد نقد و بررسی قرار میدادند تا این که به کلاس داستان نویسی محمدرضا صافیان (شاعر و داستان نویس)راه یافت و فنون داستان نویسی را به صورت حرفه ای پی گرفت و اینک به نوشتن داستان رئال و سورئال وامپرسیونیسم ایرانی اشتغال دارد واز دوستداران قلم و تعهد به آن است،اولین اثر این نویسنده روزازنو روزی ازنو توسط انتشارات پارس آویدمنتشر و پخش شده است.