شیده کاوسی

بهانه بودنم باش

شيده كاوسي، متولد ١٣٥٣ تهران، فارغ التحصيل رشته مامايي و كارشناس ارشد ادبيات فرانسه. كتاب “بهانه ي بودنم باش” اولين اثر اين نويسنده است.او كه نقاشي را بصورت غير حرفه اي دنبال مي كند با طراحي جلد مرزهاي دنياي تخيلش را براي خواننده كتابش آشكار مي كند. كتابي كه شامل مجموعه اشعار و نوشته هاي كوتاه است