محمد رضا صافیان

محمدرضا صافیان دانش آموخته رشته زبان وادبیات فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد .از نوجوانی به شاعری علاقمند بوده است ودر جوانی به داستان نویسی روآورد وسپس با کارهای جلال آل احمد وهدایت و چوبک وبزرگ علوی آشناشد قلم بی نظیر محمود دولت آبادی او را سر وجد می آوردتا این که بامحمد کلباسی و محمد رحیم اخوت مراوده یافت ولذت قصه را درآثار بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری تجربه کردودر همان اوان جوانی زیر نظر استاد جمشید مظاهری و دکتر مهدی نوریان به پژوهش نیز علاقمند شد وعراقی را در ۱۱ نسخه خطی تصحیح کرد که هرگز ناشر آن را چاپ نکردوامروزه تالیفات فراوانی در حوزه ادبیات عامیانه ونقد ادبی وتاریخ واصفهان شناسی دارداین پژوهشگر ۱۱کتاب در حوزه مکتب اصفهان نوشته که یکی از آنهارا به نام کتابشناسی مکتب اصفهان فرهنگستان هنر به چاپ رسانده است آثار چاپ شده : فرهنگ اصطلاحات عامیانه در ادبیات داستانی معاصر—بررسی ساختار گرایانه خسرووشیرین نظامی—تا ته کوچه شک بررسی شک وابعاد آن در شعر سهراب سپهری—نقدشعر احمد پدرام—زندگی شاه عباس—دانشنامه معماری مکتب اصفهان و غزل .ترانه .هایکو شعرسپید.موج سوم از اشعار این شاعرست وچندین داستان کوتاه و بلند که هنوز چاپ نشده است