آینه ی شکسته

. اینه ی شکسته مجموعه هایکوهای محمد رضا صافیان تقدیم خوانندگان شعر و ادبیات ایران می شود

این مجموعه در 88صفحه با قطع جیبی در سال 1399 توسط انتشارات پارس اوید منتشر شده است

از طریق لینک زیر میتوانید برای خرید این کتاب اقدام کنید

https://www.30book.com/Book/114061/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AF