برای دختر باران

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

برای دختر باران مجموعه اشعار باقر قربانی هویه توسط انتشارات پارس اوید به چاپ رسید . این مجموعه در 100 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است

«برای دختر باران…» درنگی است کوتاه در نگرش به طبیعت و انسان که در گذر از انبوه واژه‌های ناتمام آن روزها، به موقعیت زبان راه یافته است.
و به کوتاه سخن، نگاهی است به تمامی بوده‌ها و نابوده‌ها…
به همۀ آن چه که هست و یا آن چه که باید باشد و نیست…