تمام توان ذهن

جلد اول از رمان سه جلدی نه هزارمین نفر که قبلا توسط انتشارات نصیرا منتشر شده بود با ویراستاری جدید در اختیار علاقه مندان قرار گرفت