در ستایش عشق

در ستایش عشق

کتاب در ستایش عشق ششمین مجموعه شعر ارزشمند ابوالحسن درویشی مزنگی با گزینش و ویرایش سیامک افشار توسط انتشارات پارس اوید منتشر می شود .

این مجموعه که منتخب غزل های آدم است مسلما با استقبال دوستداران شعر و ادبیات فارسی مواجه خواهد شد.