دنیای بهتر

جلد دوم رمان سه جلدی نه هزارمین نفر با عنوان دنیا بهتر با ویراستاری جدید مجددا به چاپ رسید که قبلا توسط انتشارات نصیرا منتشر شده بود