زبان در فلسفه ارسطو

توسط دکتر رستم شامحمدی استاد language in the philosophy of aristotle کتاب

فلسفه دانشگاه سمنان ترجمه شده است و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است . انتشارات پارس اوید این کتاب که نوشته ماریام ترز لارکین است در 140 صفحه با قطع رقعی چاپ کرده است