سرگیجه ی ابهام

سرگیجه ی ابهام مجموعه شعر نو و دلنوشته های آیلین طریقی است که در 150 صفحه با قطع رقعی منتشر شده است

بعد از طنین “خداحافظ”، در تک تک یاخته های این تن ترّنمی تازه نتابیده است

از هر لحظه و ندا، به سوی تو دویده ام

از کلام خویش، تو را نمایان کرده ام

از راه های نرفته ام، تو را آرزو کرده ام

از هر بوسه ی باد، تو را فریاد زده ام

از این جا که من ایستاده ام تا مقصدی از تو

 جاده تا کجا ناز دارد؟

از این پاییز تا بهارِ جان چند چرخش باید؟

بگو

بگو

سخن بگو، از میان کلمات جا مانده در اعماق قلب

بزن

بزن

گره ای بزن بر این روح نخ نمای ژنده

تا در زیر پاهایت دمی آرام بگیرم

حتی اگر در ماورای من، اثری از تو باشد

تا به فراتر از هر نشانی

گره به گره تورا می سازم