انتشارات پارس آوید

آخرین کتاب های ما

ادبیات/فلسفه/ روانشناسی/ داستان /شعر

.کتاب ها یادگار خرد پارسی هستن

کتابهای ادیبان و حکیمان پارسی از حافظ ، سعدی، فردوسی ، مولانا ، ابن سیناو رازی تا بی شمار چهره های سرشناس  امروزی  آیینه تمام نمای دانش و خرد  ایرانی هستند . اکنون  ما باید تلاش کنیم  تا به سهم خود آثاری شایسته برای نسلهای بعد از خود بجا بگذاریم . امید داریم در این راه بتوانیم تا با بهترین شرایط ممکن آثار ارزشمند به چاپ برسانیم .

.باعث افتخار است که پلی بین اهل قلم و پارس آوید باشی

آوید = دانش، خرد