کتاب های علوم تربیتی و روان شناسی

آموزش و پرورش  از مهمترین مسائل هر جامعه ای است و دغدغه تعلیم و تربیت نسل آینده یک چالش مهم و اساسی است  در همین راستا انتشارات پارس اوید اقدام به چاپ تعداد زیادی کتاب تالیفی و ترجمه شده  در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی نموده است و اماده همکاری با معلمین و مدرسین گرامی در این زمینه می باشد